Algemene doelstelling

4

De stichting Ghana werkgroep heeft een tweeledig doel: het geven van financiële steun aan plaatselijke groepen in Noord Ghana teneinde een structurele verbetering van de levensomstandigheden te bevorderen en het betrekken van de lokale bevolking van de gemeente Noordenveld bij de noodzaak tot ontwikkelingssamenwerking.

De Stichting tracht  haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het steunen  van zorgvuldig gekozen ontwikkelingsprojecten
  • Voorlichting  over ontwikkelingssamenwerking aan de hand van de gekozen projecten en in het  algemeen
  • Het verwerven  van financiële en materiële steun bij overheid, bedrijfsleven en particulieren
  • Het ontwikkelen  van activiteiten in samenwerking met andere organisaties, die eveneens  maatschappelijke bewustwording beogen.

Fondswerving   De Ghana Werkgroep is elk  jaar weer enorm blij met het flinke geldbedrag, dat de Boekenmarkt opbrengt.  Daarvan konden (en kunnen!) veel projecten gefinancierd worden. In het verleden  lukte het vaak, om dat bedrag te laten verdubbelen door landelijke organisaties. Jammer genoeg zijn  daarvoor vanaf 2011 minder mogelijkheden. Onze huidige regering heeft daar een  eind aan gemaakt. Dat betekent dat wij, als we op dezelfde voet door willen  gaan, meer inkomsten uit andere bronnen moeten proberen te krijgen. De groep is  dan ook bezig om plannen daarvoor te maken. We denken aan meer donateurs werven,  via sociale media fondsen te werven, e.d.