Noord Ghana

5

Het Noorden is het armste gedeelte van Ghana.  
Het is een savannegebied. Het hoort tot de zogenaamde Sahel-zone, waar de  Sahara woestijn steeds verder oprukt Er leven ongeveer 1.4 miljoen mensen  en het oppervlak beslaat 13% van het land (31068 km2). De hoofdstad is Bolgatanga.   De Upper East Region (UER) is het gebied waar de groepen van het Ghanaplatform  actief zijn.

ghanamap
De UER heeft een aantal  ontwikkelingsproblemen. Deze problemen zijn niet allen verwant aan elkaar, maar  versterken elkaar vaak nog. Het gebied is grotendeels landbouwgebied. Meer dan  90% van de bevolking werkt in de landbouw of is er van afhankelijk.   Omdat de grond over het algemeen schraal is, en er weinig regen valt is er voor  de meeste huishoudens jaarlijks een voedseltekort. De meest kritieke tijd is  van Maart tot Juni, aan het einde van het droge seizoen. Er is weinig water  beschikbaar omdat het grondwaterpeil erg laag is en oppervlaktewater meestal  niet in de buurt. Opvangen en opslaan van regenwater is moeilijk vanwege gebrek  aan middelen maar ook door erosie. Houtkap, grazend vee en branden zijn de  belangrijkste veroorzakers van erosie. Zware buien en de Harmattan (een sterke  wind vanuit de Sahara) brengen de bodem sterk in beweging, zodat soms slechts  kale rotsen achterblijven.

De problemen kunnen als volgt  samengevat worden:  

  • Onvruchtbare, eroderende grond.  
  • Lage opbrengsten.  
  • Slechte inbreng van de mannen in de zorg voor de akkers en vee.  
  • InefficiĆ«nte en arbeidsintensieve gereedschappen  
  • Geen of zeer beperkte kredietmogelijkheden voor kleine boeren.  
  • Verslechterend milieu.  
  • Beperkte afzetmarkt.


De traditionele man-vrouw verhoudingen  zijn in het nadeel van de vrouwen.   Ondanks het feit dat zij het grootste aandeel leveren in arbeid (65% van het  werk op het land, 90% van de verwerking van de producten, 70% van het  verkoopwerk) en het feit dat ze verantwoordelijk zijn voor het huishouden en de  opvoeding van de kinderen hebben zij traditioneel geen eigendomsrechten voor  roerende en onroerende goederen.