ANBI

HOME » ANBI

ANBI

De Ghana Werkgroep is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. ANBI nummer 816654086.

 

Algemene informatie:
Naam: Stichting Ghana Werkgroep Roden
Fiscaal nummer: 816654086
ANBI nr. 816654086

Contactgegevens:
Zijpendaal 23 9301 WD Roden
Tel. 0594 515077 / 050 5016422
E-mail: info@ghanawerkgroep.nl
Website: www.ghanawerkgroep.nl

Doelstelling:
De Ghana Werkgroep heeft als doel het geven van financiële en inhoudelijke steun aan plaatselijke groepen in Noord Ghana teneinde een structurele verbetering van de levensomstandigheden te bevorderen.

Hoofdlijnen beleidsplan:
De leden van de Ghana Werkgroep willen graag en steentje bijdragen aan het opheffen van de ongelijkheid van welvaart en macht in de wereld. Dit doet zij door groepen te activeren activiteiten te ontwikkelen die beogen verbetering te brengen in hun levensomstandigheden en biedt daarbij financiële en inhoudelijke ondersteuning. Zij werkt daarbij met plaatselijke projectleiders in Ghana.

Functie bestuursleden:
Duo voorzitters: Rita Kruizenga en Elly Pries
Secretaris: vacant
Penningmeester: Dolf Velting
2e Penningmeester: Martha Horlings
Leden: Henny Rodenburg en Marjolein Reijners

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.