AMENGA ETEGO SCHOOL

HOME » ARCHIEF » AMENGA ETEGO SCHOOL

AMENGA ETEGO SCHOOL

Het bouwen van deze school is een van de grootste projecten die we in het verleden uitgevoerd hebben. Bij ons tienjarig bestaan in 1994 hebben we geld ingezameld voor een Junior Highschool in Kandiga. In dit jubileumjaar is het gelukt ƒ 50.000.- in te zamelen. Het NCDO heeft dit verdubbeld, zodat er een school gebouw kan worden voor ƒ100.000.-

Deze school is vergelijkbaar met de onderbouw van onze middelbare scholen. De zeer solide gebouwde school bestaat uit twee gebouwen met zes klaslokalen en een lerarenkamer met opslagruimte. De school is in de loop der jaren gegroeid van 83 naar 246 leerlingen en voorziet in een grote behoefte. Leden van de Ghana Werkgroep die in Ghana op bezoek zijn geweest hebben dan ook een goed functionerende school gezien, waar zij enthousiast werden ontvangen.

De leraren worden door de staat betaald, maar dit geldt niet voor het gebouw en de schoolmaterialen. Groot was dan ook de vreugde dat in Ghana leermiddelen gekocht konden worden van geld verkregen van de Ronerborg. Dit geld hebben de leerlingen bij elkaar gekregen door sponsoractiviteiten. Ook in 2008 hebben de leerlingen van de Ronerborg weer geld ingezameld, door een sponsorloop, voor de school in Ghana. Deze keer voor een waterput, want er moest 1 kilometer gelopen worden voor schoon drinkwater.

De Ronerborg vertoont veel overeenkomsten met de school in Ghana, ongeveer evenveel leerlingen en van dezelfde leeftijdsgroep. Het lag in de bedoeling leerlingen van beide scholen onderling in contact te gaan brengen. Maar vanwege de wisseling van schoolhoofden in Ghana is het contact helaas verbroken en kon dit plan niet uitgevoerd worden. Gelukkig is er wel een waterput gerealiseerd dank zij de bemoeienis van een van onze contactpersonen in Ghana.