ghana

HOME » GHANA

GHANA WERKGROEP RODEN

De Ghana werkgroep is een werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking. De groep staat in rechtstreeks contact met Ghanese ontwikkelingswerkers in het uiterste noorden van Ghana en steunt daar kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Zij doet dit al sinds 1984.

Vrouwen, onderwijs, water en voedsel.
Deze projecten worden door lokale organisaties uitgevoerd. Er is een direct contact tussen de Ghana werkgroep en de uitvoerende mensen aldaar. Door deze kleinschalige aanpak komen de gelden die de Ghana werkgroep voor een bepaald project van particulieren en/of organisaties ontvangt voor 100% ten goede aan deze projecten.

Waarom Ghana?
Ghana, het vroegere Goudkust, ligt aan de westkust van Afrika. Het noorden van Ghana is een agrarisch gebied, dat grenst aan de Sahel. Daar, rond de stad Bolgatanga, heeft de werkgroep haar contacten. De bevolking moet overleven in een zeer droog klimaat van de opbrengst van slechte landbouwgrond. Vaak heerst er honger en sterven er daardoor mensen. Kinderen gaan vaak zonder eten naar school. Van de volwassenen is een groot aantal analfabeet. Toch heeft de regio mogelijkheden om de levensstandaard te verhogen. De bevolking heeft daarvoor wat hulp nodig.