CALABASH TANKS

HOME » CALABASH TANKS

CALABASH TANKS

In Bongo is men in augustus 2019 gestart met het bouwen van Calabash tanks. Calabash tanks zijn grote gemetselde vaten van zo’n 5000 liter. Deze kunnen in de dorpen, bij de inwoners geplaatst worden om water op te vangen in de regenperiode. In deze containers blijft het water maandenlang goed en zo kunnen de mensen beschikken over goed drinkwater. Meer informatie is te vinden bij www.degevuldewaterkruik.nl.

Bij onze contacten met andere werkgroepen in Nederland kwamen wij op de hoogte van dit project.

Paul Akkerman is hiermee in 2011 gestart in Guinee Bissau. Hier zijn al een paar duizend tanks gebouwd. Met als resultaat dat de kindersterfte hier gedaald is met 80%. Het project heeft zich uitgebreid tot andere Afrikaanse en Zuid Amerikaanse landen.

Calabash tanks

Eerhard Mensink is dit ook in Ghana gaan ontwikkelen. Hij is gestart in Kumasi. De Ghana Werkgroep heeft hem in contact gebracht met Raphael Ayambila in Bongo en daar zijn al een groot aantal tanks gebouwd. Ook in  Sumbrungu en Nangodi zijn een aantal tanks gebouwd en metselaars opgeleid.

Eerhard is van beroep metselaar. Hij werkt vanuit de collega-stichting “Ghana over de IJssel”.  Hij gaat regelmatig naar Ghana en leidt daar plaatselijke metselaars op, zodat ze zelfstandig de tanks kunnen bouwen. Het is de bedoeling dat zij nu ook anderen opleiden, zelfstandig verder gaan en tegelijk een bijdrage leveren aan het bestrijden van de (jeugd) werkloosheid. De verwachting is dat er, even als in andere landen, steeds meer vraag komt naar deze tanks. De tanks zijn relatief goedkoop, al zijn de prijzen wel gestegen door de hoge inflatie in Ghana. Een tank kost nu ongeveer € 400.- het is de bedoeling dat de ontvangers een deel betalen, met geld of met arbeid.

Calabash tanks
Calabash tanks
Calabash tanks