bouw huisjes

HOME » HUISJES

Bouw Huisjes in Sumbrungu en Bongo

In 2008 bezochten enkele werkgroep leden de projecten in Noord Ghana. Het bleek, dat vanwege een grote overstroming in 2007 een aantal zeer arme mensen hun huis verloren hebben en dat zij nog steeds geen nieuwe (eigen) woonruimte hadden. Weer terug in Nederland is dit aangekaart bij de Stichting Mondiale Woonhulp. Deze stichting bleek bereid te willen investeren in beide dorpen, Sumbrungu en Bongo, waar de Ghana Werkgroep projecten ondersteunt op dat moment. Er is een plan voor eenvoudige éénkamer huisjes en begroting gemaakt en na toestemming is er gebouwd. Binnen een paar maanden zijn er 7 huisjes gebouwd. De meesten ingebouwd in de compound van de betrokken families.

Beide projectleiders, Rex Asanga en Clothilda Atampugbire, hebben een selectie gemaakt van wie in aanmerking zouden kunnen komen voor een huisje. De lijst bleek echter zo fors, dat  er in 2013 nog weer geld voor 12 huisjes beschikbaar is gesteld. Weer een hele uitdaging voor de werkgroep.

Bouw huisjes

Deze keer heeft De Stichting Mondiale Woonhulp een aantal aandachtspunten aangegeven:

  • Betrokkenheid van de toekomstige bewoners, zoals bij voorbeeld het helpen bij de bouw
  • Betrokkenheid van de dorpsgemeenschap, goedkeuring en selectie door chief en dorpsgenoten
  • De dorpsgemeenschap moet er beter van worden, de aannemer hoort bij de dorpsgemeenschap
  • Verbetering van de ontwikkeling van vrouwen en kinderen
  • Verbetering van de sociale gemeenschapszin
  • Regelen eigendomsrecht

Samen met Clothilda en Rex is het gelukt om een en ander op papier te zetten. De Stichting heeft het plan in het voorjaar van 2013 goedgekeurd en de 12 huisjes zijn gerealiseerd.

In 2014 hebben weer enkele werkgroep leden een bezoek gebracht en de huisjes en hun eigenaren bezocht. Dankbare mensen, die erg blij zijn met hun huisje. Tijdens de bouw was een toekomstige eigenares overleden en haar huisje is toegekend aan haar zoon met zijn gezin. Bij zo’n bezoek is het hele dorp aanwezig en laat men zien hoe betrokken iedereen is. Zowel Rex als Clothilda gaven aan, dat er nog steeds grote behoefte is aan meer huisjes. 

Uiteraard is er een verslag gemaakt van het bezoek en dat is ook aangeboden aan het bestuur van de Stichting Mondiale Woonhulp. Als reactie daarop kwam de toezegging om nog eens 10 huisjes te bouwen onder dezelfde voorwaarden. Ook dit keer kwam er een plan, dat goedgekeurd werd door de Stichting. Ook de selectie van de (toekomstige) bewoners werd goed geregeld evenals het eigendomsrecht.

Daarna kon er worden begonnen met de bouw. In juni 2015 was de bouw voltooid. Later bleek dat er nog materiaal over was gebleven bij beide locaties. Hiervan kon in het ene geval een “half” huisje worden gebouwd. Op hun verzoek heeft de werkgroep de andere helft betaald. In het andere geval is er niet om extra geld gevraagd. Er zijn zo in totaal 12 huisjes neergezet. Een prachtig resultaat.

In 2019 zijn er in Noord Ghana grote overstromingen geweest, waarbij zelfs mensen om het leven zijn gekomen en er zijn veel hutten in de compound volledig vernield. Gelukkig zijn de door de Stichting Mondiale Woonhulp gefinancierde huisjes zo goed gebouwd dat zij niet verwoest zijn. Maar honderden mensen zijn dakloos geworden en zijn vaak te arm om weer een huis te bouwen. Opnieuw is ondersteuning gevraagd van de Stichting Mondiale Woonhulp. Dank zij hun steun konden, met praktische hulp van de lokale bevolking, 12 heel eenvoudige huisjes worden gebouwd.

Bouw huisjes
Bouw huisjes
Bouw huisjes