EXPOSITIE KOETSHUIS

HOME » ARCHIEF » EXPOSITIE KOETSHUIS

EXPOSITIE KOETSHUIS

Terugblik Culturele ontmoeting tussen Holland en Ghana.

We willen even met u terugkijken op de interculturele tentoonstelling die we samen met VERKUNO, vereniging van beeldend kunstenaars in Noordenveld, hebben georganiseerd van 27 mei t/m 13 juni in en rond het Koetshuis in Roden. Het is ons gelukt, om een aardige expositie samen te stellen van werk van kunstenaars uit Ghana en Nederland met als thema: Holland meets Ghana, een ontmoeting in vorm, beeld en symboliek”, aangevuld met voorwerpen uit Ghana.

Vooral in het Ghanese werk was het thema symboliek rijk vertegenwoordigd. Zo kwam een heel andere kant van Ghana ook eens in beeld. De voorwerpen uit Ghana trokken veel bekijks en zijn vrijwel allemaal verkocht. Er zijn zo’n 700 bezoekers geturfd gedurende de tentoonstelling.

Alle scholen in Noordenveld zijn uitgenodigd, om met hun leerlingen te komen kijken; 7 scholen zijn op de uitnodiging ingegaan, twee daarvan moesten helaas bij nader inzien afhaken. In totaal 7 groepen leerlingen hebben de tentoonstelling bezocht. De deelnemende scholen hebben een (digitale) lesbrief ontvangen met veel informatie. De in Antwerpen wonende Ghanese kunstenaar Nana Dankwa heeft voor de deelnemende scholen workshops Adinkra Batik en Panelen schilderen verzorgd.

Ontmoetingen
Tijdens de tentoonstellingsperiode zijn er een aantal nevenactiviteiten georganiseerd. Zo waren er een drietal ontmoetingen op de zondagochtenden 22 en 29 mei en op 5 juni in het Koetshuis. Eén over toerisme naar Ghana, verzorgd door enkele leden van de Ghana werkgroep. Eén over ontwikkelingssamenwerking in het algemeen door Johannes de Goede, medewerker van Tumba, centrum voor Wereldburgerschap en gelijke behandeling Fryslan uit Leeuwarden. De derde zondagse ontmoeting is verzorgd door Rex Asanga, directeur CESRUD (Centrum voor Duurzame Plattelandsontwikkeling) over SUBWA, (Sumbrungu Business Women Association) een organisatie waar rond de 2000 vrouwen lid van zijn. We hebben Rex Asanga en zijn vrouw Agnes uitgenodigd om samen met de voorzitster van SUBWA, de vrouwenorganisatie waar we al zo lang mee samen werken, Rose ……, naar hier te komen. Dat leverde veel problemen op. Aan Agnes en Rose werd een visum geweigerd. Dat was een grote teleurstelling voor iedereen. Op de valreep is het Rex nog gelukt, om voor Agnes een visum te krijgen via zijn werkgever, de Felix Foundation in België.

Gezellig Mini Ghana festival
Op maandagmiddag 13 juni, 2e Pinksterdag, is er een Mini Ghana Festival gehouden. Naast bezoek aan de tentoonstelling konden er workshops gevolgd worden in Maskers maken, Adinkra Batik stempelen, of Djembeh trommelen. Er speelde regelmatig een band, waarbij gedanst kon worden en er werd kleding geshowd door een groepje van vier Ghanezen, er waren informatieve stands over Ghana en er konden Ghanese (en andere)hapjes geproefd worden. De aanwezige kinderen konden zich laten schminken en er waren spelletjes en kleurplaten. Ook waren er Ghanese producten te koop. De middag verliep heel plezierig in een gemoedelijke sfeer. Naar schatting zijn er tussen 350 en 450 bezoekers geweest.

Terugblik
De Ghana Werkgroep ziet met plezier terug op dit project. De samenwerking met VERKUNO was inspirerend en er zijn nu eens andere aspecten van de Ghanese samenleving naar voren gebracht. Het Koetshuis en zijn omgeving lenen zich uitmuntend voor een dergelijke activiteit. Veel dank aan de gemeente Noordenveld en de Rabobank die door het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage deze ontmoeting mogelijk hebben gemaakt.