Sumbrungu

HOME » SUMBRUNGU » MICRO KREDIETEN

MICROKREDIETEN

In 2006 is begonnen met het verstrekken van microkredieten aan de SUBWA-vrouwen in Sumbrungu. De vrouwen zijn verenigd in groepen en helpen elkaar. Hierdoor betaalt het merendeel van de vrouwen de leningen op tijd terug. Het krijgen van een krediet wordt ook ondersteund door trainingen. De resultaten zijn over het algemeen positief. Vrijwel allen hebben meer inkomen en kunnen daardoor hun gezinnen beter voeden, schoolgeld betalen voor de kinderen, ziektekostenverzekeringen afsluiten en dergelijke. Ook is hierdoor de status van de vrouwen in de gemeenschap gestegen.

Met wisselende successen liep dit project jaren door. Een groot aantal vrouwen kon zichzelf redden en veel oudere vrouwen zijn overleden. Hierdoor en vanwege verschillende ontwikkelingen als, mislukte oogsten, slecht nakomen van verplichtingen en onderhouden van contacten kwam er de klad in. Ook de snel wisselende leiding deed daar geen goed aan. De aantallen vrouwen, die betrokken waren bij het project liepen daardoor flink terug.

Zeepproductie

Zeepproductie

In 2023 is er opnieuw gestart met een project microkredieten, waar 100 vrouwen aan deel nemen. De eerste resultaten zijn, dat een aantal vrouwen opgeleid is om zeep te maken voor verkoop op de markt. Ook voor andere activiteiten zullen deze microkredieten worden ingezet. De verwachting is dat de vrouwen daarna over voldoende inkomen beschikken om zelfstandig verder te kunnen gaan.