ghana

HOME » GHANA » ALGEMENE DOELSTELLING

Algemene doelstelling

De Ghana Werkgroep heeft als doel het geven van financiële en inhoudelijke ondersteuning aan plaatselijke groepen in Noord Ghana om zo een structurele verbetering van de levensomstandigheden te bereiken.

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het steunen van zorgvuldig gekozen ontwikkelingsprojecten, vooral gericht op ondersteuning van vrouwen.
  • Voorlichting aan de hand van de gekozen projecten.
  • Het verwerven van financiële en materiële steun bij overheid, bedrijfsleven en particulieren.
  • Het ontwikkelen van activiteiten in samenwerking met andere organisaties die eveneens maatschappelijke bewustwording beogen.
  • Ook wil zij mensen er van bewust maken dat ontwikkelingswerk geen overbodige luxe is.