Sumbrungu

HOME » SUMBRUNGU » VERANDERINGEN

VERANDERINGEN IN DE LOOP DER JAREN

In 2008 zijn ongeveer 2000 vrouwen betrokken bij SUBWA. Nu zijn het nog een paar honderd. Dat heeft volgens Rex verschillende oorzaken. Door bevolkingstoename en daarmee samengaande vererving vindt er op grote schaal versnippering plaats van landbouwgrond. Steeds kleiner wordende stukjes land leveren weinig op.

Ook vindt er een duidelijke klimaatverandering plaats. De Sahel rukt steeds meer op en de regen wordt onregelmatiger en dan steeds heftiger. Daardoor spoelen regelmatig zaaigoed en oogsten weg.

manden vlechten

Veel vrouwen zoeken elders werk, vaak seizoensarbeid, zoals oogsten in andere streken. Anderen zijn bezig met het vlechten van manden voor de export. Bolgatanga is een belangrijke regio voor “Weaving Baskets“ geworden. Ook trekken veel vrouwen naar het zuiden waar meer werkgelegenheid is. Andere vrouwen hebben kans gezien door de micro kredieten en de trainingen in hun eigen onderhoud te voorzien. Ook zijn veel (oudere) vrouwen overleden.