Sumbrungu

HOME » SUMBRUNGU » VROUWENCENTRUM

VROUWENCENTRUM

Het ontmoetingscentrum van de SUBWA-vrouwen in Sumbrungu is eind november 2011 officieel geopend en ingezegend in aanwezigheid van 2 leden van de werkgroep. Het centrum was al gauw volop in gebruik en voorzag in een behoefte. Het werd gebruikt voor trainingen en bijeenkomsten voor 2000 bij SUBWA aangesloten vrouwen. En er waren inkomsten uit de verhuur van het centrum en de gastenverblijven en de verkoop van maaltijden. Door het wegvallen van een aantal activiteiten wordt nu gezocht naar meer mogelijkheden om het gebouw te exploiteren.

Vrouwencentrum CESRUD 2014