Zo begon het

In 1984 besloot de toenmalige gemeente Roden een kwartje per inwoner ter beschikking te stellen voor Ontwikkelingswerk. De WOR (Werkgroep Ontwikkelingswerk Roden) werd geïnstalleerd. De doelstelling was tweeledig: het bewust maken van de bevolking van de gemeente van de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking en het steunen van een project in een ontwikkelingsland.

De keuze viel op een project in Noord Ghana. De contactpersoon werd Franz Zemp, een Zwitserse ontwikkelingswerker, uitgezonden door Caritas Zwitserland. Hij had een werkverband met het bisdom Bolgatanga (DDO) en was een land- en bosbouwproject begonnen in de streek rondom Bongo.
De WOR steunde hem op kleine schaal met het sturen van gereedschappen en geld.
Dit breidde zich uit tot andere kleinschalige projecten.

In 1993 is Franz Zemp, die ondertussen getrouwd was met een Ghanese vrouw, voor zichzelf begonnen en is een modelboerderij gestart.
De WOR bleef projecten ondersteunen via het bisdom.
Het hoofd van de afdeling land- en bosbouw van de DDO, Rex Asanga, kwam november 1995 naar Nederland, waar hij tot Juni studeerde aan de Tropische Landbouw Hogeschool in Deventer. In die tijd was er regelmatig contact met de leden van de WOR. En toen Rex in 1996 terugging naar Ghana werd hij daar de belangrijkste contactpersoon.

In 1994 werd het 10 jarig bestaan van de WOR gevierd. Omdat alle projecten van de werkgroep plaats vinden in Ghana werd besloten de naam te veranderen in Ghana Werkgroep Roden en deze als Stichting te laten registreren.
Tegelijk werd een jubileumproject gestart “Schoolgeld voor Ghana”. Er werden veel fondswervingsactiviteiten opgezet. Dank zij vele giften en een verdubbeling door het Rijk kon in 1996 en zesklassige junior-secondary school in gebruik worden genomen.

Bij het bezoek van 2 leden van de werkgroep aan Ghana in 1997 is eens te meer duidelijk geworden dat de vrouw centraal staat in de ontwikkeling van de bevolking. Veel vrouwen proberen in groepsverband hun levensomstandigheden te verbeteren. De DDO ondersteunt deze ontwikkeling.
Daarom is, in nauw overleg met Rex Asanga de Ghana Werkgroep zich meer op vrouwengroepen gaan richten. Eerst in andere plaatsen maar sinds 2003 vooral in Sumbrungu.